6974 372 702 info@spyro.gr

Δικαιώματα - Ενοικιαστές και Νομάδες

Δικαιώματα - Ενοικιαστές και Νομάδες

 Πρόκειται για άτομα τα οποία μετακινούνται από το ένα διαμέρισμα στο άλλο ανά τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς ποτέ να καταβάλλουν ενοίκιο. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε εκείνους που εκμεταλλεύονται τα νομοθετικά κενά και αποκαλούνται συχνά ως ενοικιαστές «νομάδες». Μάλιστα, συχνά τα ακίνητα υφίστανται σημαντικές φθορές ή ακόμα και βανδαλισμούς που επιφέρουν επιπλέον κόστη για τους ιδιοκτήτες-εκμισθωτές. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι ιδιοκτήτες έχουν λάβει μόνο τα χρήματα για τον πρώτο μήνα ενοικίου αλλά και κάποια χρηματική εγγύηση όπως συνηθίζεται.

Το φαινόμενο αυτό έχει ξεκινήσει από την Ευρώπη αλλά έχει εξαπλωθεί πλέον και στη χώρα μας κυρίως λόγω της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης αλλά και του αυξημένου αριθμού μεταναστών που υπάρχουν και χρησιμοποιούν αυτή την τακτική. Μόνο για το 2010 υπήρχαν πάνω από 8.500 εξώσεις, ενώ για τους πρώτους μήνες του 2011 έγιναν περί τις 4.000 αιτήσεις εξώσεων, γεγονός που καταδεικνύει το σοβαρό πρόβλημα που τείνει να γίνει το συγκεκριμένο φαινόμενο.

Επιπλέον, είναι πολλές οι περιπτώσεις που εκτός από τα απλήρωτα ενοίκια-μισθώματα οι ενοικιαστές «νομάδες», αμελούν ή αγνοούν να πληρώσουν και άλλες υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο ο ιδιοκτήτης με λογαριασμούς όπως αυτούς του ηλεκτρικού, νερού και τηλεφώνου. Στο φαινόμενο αυτό τον τελευταίο καιρό έχουν προστεθεί και οι αφερέγγυοι ενοικιαστές επαγγελματικών χώρων, που αδυνατούν να πληρώσουν το ενοίκιο και τους υπόλοιπους λογαριασμούς.

Επιπλέον, αυτό που ισχύει βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας είναι ότι ακόμη και αν δεν έχουν εισπραχθεί τα ενοίκια από τον ιδιοκτήτη, αυτός είναι υποχρεωμένος να τα δηλώσει στην εφορία μέχρι τη στιγμή που θα φύγει ή θα γίνει έξωση στον ενοικιαστή. Το χρήματα που του οφείλονται μπορεί να τα εκχωρήσει στη συνέχεια στο Δημόσιο, ώστε να απαλλαγεί από τον όποια φόρο προκύπτει.

Όμως, σε όλες τις περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης βγαίνει ζημιωμένος από έναν ενοικιαστή-νομά καθώς καλείται να επιβαρυνθεί οικονομικά για ακόμη μια φορά με τα έξοδα της δικαστικής απόφασης και ολόκληρης της διαδικασίας που αφορά στην έξωση.

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο, αρχίζει να εξαπλώνεται το φαινόμενο των ενοικιαστών νομάδων είναι ότι εκμεταλλεύονται και την ανοχή που επιδεικνύουν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων και επαγγελματικών χώρων όσον αφορά την καταβολή των μισθωμάτων, με αποτέλεσμα όταν τα πράγματα φθάσουν στο απροχώρητο, οι εν λόγω ενοικιαστές να φεύγουν από το ακίνητο και να πηγαίνουν στον επόμενο «στόχο» τους.

Αυτό που κάνει ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση για τους ιδιοκτήτες είναι ότι είναι αδύνατο να διακρίνουν εκ των προτέρων αν κάποιος ενδιαφερόμενος ενοικιαστής ανήκει ή όχι στην εν λόγω κατηγορία απατεώνων. Αυτό συμβαίνει καθώς οι ενοικιαστές-νομάδες δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο προφίλ ώστε να γίνουν αντιληπτοί από τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Δύνανται να παρουσιάζονται σε αυτούς ως μισθωτοί ή επιχειρηματίες, ευπαρουσίαστοι και καλοντυμένοι, ενώ συχνά μπορεί να εμφανίζονται και ως ολόκληρες οικογένειες. Επομένως, ο καθένας που ενδιαφέρεται να ενοικιάσει ένα διαμέρισμα ή επαγγελματικό χώρο δυνητικά μπορεί να είναι ενοικιαστής-νομάς.

Τα τελευταία χρόνια έχει απλοποιηθεί η διαδικασία της έξωσης και έχει γίνει ταχύτερη κυρίως λόγω ενός σαφέστερου νομοθετικού πλαισίου, σε σχέση με το παρελθόν. Όμως ταχύτατες μπορεί να αποδειχθούν ότι είναι και οι κινήσεις των επαγγελματιών κακοπληρωτών, ενώ και η τελική δικαστική απόφαση μπορεί να εκδοθεί μετά από χρόνια με αμφίβολα αποτελέσματα για τον ιδιοκτήτη.

Το γραφείο μας μπορεί να σας παρέχει την απαραίτητη βοήθεια ώστε να προστατευθείτε από καταστάσεις και γεγονότα που αφορούν ενοικιαστές-νομάδες, καθώς το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει τη δημιουργία μητρώου με κακοπληρωτές ενοικιαστές.

Έχουμε τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε έναν έλεγχο φερεγγυότητας για την καταλληλότητα, αξιοπιστία και οικονομικών στοιχείων του υποψήφιου ενοικιαστή αλλά και τον έλεγχο του παρελθόντος του ως ενοίκου μέσω συστάσεων. Με τον τρόπο αυτό θα μπορείτε να εκμηδενίσετε τις όποιες ζημίες από ενοικιαστές-νομάδες.

Επίσης, μπορούμε να αναλάβουμε και να διεκπεραιώσουμε την αποπληρωμή ενοικίων που σας οφείλονται και οποιαδήποτε άλλα θέματα σχετίζονται με την ενοικίαση ακινήτων. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη και κανένας ιδιοκτήτης-εκμισθωτής ακινήτων δε θα πρέπει να παραμελεί.